Formulare tip

Formulare tip

Pentru evidența persoanelor:

 1. Cerere pentru eliberarea actului de identitate (Anexa 11) – timp de completare 3 min.
 2. Declaraţie de primire în spatiul locativ al proprietarului  (Anexa 12) – timp de completare 3 min.
 3. Declaraţie de primire în spatiul locativ al proprietarului, prin mandatar (Anexa 13) – timp de completare 3 min.
 4. Declaratie pe proprie răspundere a solicitantului (Anexa 14) – timp de completare 3 min.
 5. Cerere pentru eliberarea actului de  identitate ca urmare a schimbării domiciliului din străinătate în RO (Anexa 15) – timp de completare 3 min.
 6. Cerere pentru eliberarea actului de identitate cetățenilor români cu domiciliul în străinătate și reședința în România (Anexa 18) – timp de completare 3 min.
 7. Cerere pentru înscrierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței (Anexa 19) – timp de completare 3 min.

Pentru starea civilă:

 1. Cerere eliberare a certificatului de naştere (Duplicat CN) – timp de completare 3 min.
 2. Cerere eliberare a certificatului de naştere pentru minor (Duplicat CN minor) – timp de completare 3 min.
 3. Cerere eliberare a certificatului de naştere prin împuternicit (Duplicat CN cu procură) – timp de completare 3 min.
 4. Cerere eliberare a extrasului multilingv de naştere (EMN) – timp de completare 3 min.
 5. Cerere eliberare a certificatului de căsătorie (Duplicat CC) – timp de completare 3 min.
 6. Cerere eliberare a certificatului de căsătorie prin împuternicit (Duplicat CC cu procură) – timp de completare 3 min.
 7. Cerere eliberare a extrasului multilingv de căsătorie (EMC) – timp de completare 3 min.
 8. Cerere eliberare a certificatului de căsătorie (Duplicat CD) – timp de completare 3 min.
 9. Cerere eliberare a certificatului de deces prin împuternicit (Duplicat CD cu procură) – timp de completare 3 min.
 10. Cerere eliberare a extrasului multilingv de deces (EMD)  – timp de completare 3 min.
 11. Cerere transcriere certificat/extras de naștere din străinătate (Cerere tr. CN) – timp de completare 4 min.
 12. Cerere transcriere certificat/extras de căsătorie din străinătate (Cerere tr. CC) – timp de completare 4 min.
 13. Cerere transcriere certificat/extras de deces din străinătate (Cerere tr. CD) – timp de completare 4 min.
 14. Declarația de căsătorie (Decl. căsătorie) – timp de completare 10 min.
 15. Cerere divorț pe cale administrativă (Cerere divorț) – timp de completare 5 min.
 16. Cerere publicare anunț schimbare nume la Monitorul Oficial (Cerere SNCA la MO) – timp de completare 5 min.
 17. Cerere de schimbare de nume (Cerere SNCA) – timp de completare 5 min.