Carte de identitate provizorie

Carte de identitate provizorie

Pentru situații în care nu se pot prezenta documente necesare eliberării cărții de identitate!

Cartea de identitate provizorie se eliberează când persoana fizică nu posedă toate documentele necesare eliberării cărţii de identitate.

Pentru cartea de identitate provizorie, termenul de valabilitate este de un an de la data emiterii.

ACTE NECESARE (Actele se prezintă în ORIGINAL însoțite de copii xerox – nu se acceptă copii legalizate):

1. Cererea pentru eliberarea actului de identitate;

Se obţine de la ghișeu sau se descarcă Anexa 1 şi se listează pe o singură foaie, faţă-verso; se va completa de către solicitant şi se va semna în faţa lucrătorului de la ghişeu.

2. Actul de identitate al solicitantului;

În cazul în care solicitantul nu are acest act se va ataşa un document emis de instituţii sau autorităţi publice, cu fotografie de dată recentă, pentru certificarea identităţii, respectiv: carte de alegător, paşaport, permis de conducere, legitimaţie de serviciu, livret militar, diploma de absolvire a unei instituţii de învăţământ (original).

3. Fotografii 3×4 cm (două fotografii), de dată recentă, cu bandă albă de 7 mm la bază;

4. Chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate provizorii (1 leu) – se poate achita la casieria Primăriei Floresti, sau pe platforma ghişeul.ro;

Dacă solicitantul este în posesia unuia din documentele de mai jos, acestea se vor prezenta în original:

5. Certificatul de naştere;

6. Certificatul de căsătorie în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supavieţuitor;

7. Hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă, dacă este cazul;

8. Documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu – CLICK AICI (original);

Dacă solicitantul nu este titularul spaţiului de locuit este necesară prezenţa găzduitorului care va prezenta actul de proprietate (original).

Dacă găzduitorul nu se poate prezenta la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor, declaraţia de primire în spaţiu poate fi consemnată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate sau în prezenţa poliţistului de la postul de poliţie – pentru mediul rural.

9. Dacă solicitantul a avut carte de identitate va preda cartea de alegător.

Dacă titularul nu a intrat în posesia acestui document sau l-a pierdut, va menţiona acest fapt în cerere.

Termenul de eliberare pentru cartea de identitate provizorie este de 10 zile lucratoare.