Cetateni romani cu domiciliul in strainatate (CRDS) si resedinta in Romania

Cetateni romani cu domiciliul in strainatate (CRDS) si resedinta in Romania

Cartea de identitate provizorie se poate elibera cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, în care se înscrie reședința din România, unde locuiesc temporar.

Pentru cartea de identitate provizorie, termenul de valabilitate este de un an de la data emiterii.

ACTE NECESARE (Actele se prezintă în ORIGINAL însoțite de copii xerox – nu se acceptă copii legalizate):

1. Cererea pentru eliberarea actului de identitate;

Se obţine de la ghișeu sau se descarcă Anexa 4 şi se listează pe o singură foaie, faţă-verso; se va completa de către solicitant şi se va semna în faţa lucrătorului de la ghişeu.

2. Paşaportul românesc aflat în termen de valabilitate (original ale filei informatizate şi ale filelor destinate aplicării vizelor şi ştampilelor autorităţilor de frontieră);

3. Paşaportul străin pentru situaţia în care solicitantul a intrat în ţară cu un document de călătorie emis de o autoritate străină (original şi copii xerox ale filei informatizate şi ale filelor destinate aplicării vizelor şi ştampilelor autorităţilor de frontieră);

4. Fotografii 3/4 cm (două fotografii), de dată recentă, cu bandă albă de 7 mm la bază;

5. Certificatul de naştere eliberat de oficiile de stare civilă române (original);

6. Chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate provizorii (1 leu) – se poate achita la casieria Primăriei Floresti, sau pe platforma ghişeul.ro;

După caz:

7. Certificatul de căsătorie eliberat de oficiile de stare civilă române în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supavieţuitor (original);

8. Hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă, dacă este cazul (original);

9. Documentul cu care se face dovada adresei de reşedinţă – CLICK AICI (original);

Dacă solicitantul nu este titularul spaţiului de locuit este necesară prezenţa găzduitorului care va prezenta actul de proprietate (original).

Dacă găzduitorul nu se poate prezenta la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor, declaraţia de primire în spaţiu poate fi consemnată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate sau în prezenţa poliţistului de la postul de poliţie – pentru mediul rural.