Informatii de interes public

Informatii de interes public

FORMULAR PENTRU SOLICITARE ÎN BAZA LEGII NR. 544/2001 – CLICK AICI

MODALITATEA DE CONTESTARE A DECIZIEI ȘI FORMULARELE AFERENTE PENTRU RECLAMAȚIE ADMINISTRATIVĂ:

În conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, pentru refuzul nejustificat, explicit sau tacit, de comunicare a informaţiilor sau pentru orice altă încălcare a dreptului persoanei de liber acces la informaţiile de interes public (comunicarea informaţiilor într-o formă inaccesibilă, neclară, vagă, incompletă, comunicare tardivă a informaţiilor sau a refuzului, necomunicarea prelungirii termenului de la 10 la 30 de zile etc.) solicitantul are la dispoziţie două căi de atac: reclamaţia administrativă şi plângerea în instanţă.

1. Reclamaţia administrativă 
– se adresează conducătorului instituţiei publice din care face parte angajatul care a refuzat aplicarea prevederilor legii liberului acces la informaţiile de interes public; 
– se formulează în termen de 30 de zile de la data la care solicitantul informaţiei a luat cunoştinţă de încălcarea dreptului.

Anexa 2

2. Plângerea în instanţă 
– se adresează secţiei de contencios administrativ a tribunalului în a cărei raza teritorială domiciliază persoana vătămată în drepturile sale sau în a cărei raza teritorială se află sediul instituţiei publice; 
– se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului de 10 zile sau, după caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării.

Anexa 3