Pierdere | Furt | Distrugere | Deteriorare

Pierdere | Furt | Distrugere | Deteriorare

ACTE NECESARE (Actele se prezintă în ORIGINAL – nu se acceptă copii legalizate):

1. Cererea pentru eliberarea actului de identitate;

Se obţine de la ghișeu sau se descarcă Anexa 1 şi se listează pe o singură foaie A4, faţă-verso; se completează de solicitant şi se va semna în faţa lucrătorului de la ghişeu.

2. Actul de identitate distrus/deteriorat;

3. Un document emis de instituţii sau autorităţi publice, cu fotografie de dată recentă, pentru certificarea identităţii, respectiv: carte de alegător, paşaport, permis de conducere, legitimaţie de serviciu, livret militar, diplomă de absolvire a unei instituţii de învăţământ (original);

4. Certificatul de naştere (original);

5. Documentul cu care se face dovada adresei de domiciliuCLICK AICI (original);

Dacă solicitantul nu este titularul spaţiului de locuit este  necesară prezenţa găzduitorului care va prezenta actul de proprietate (original).

Dacă găzduitorul nu se poate prezenta la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor, declaraţia de primire în spaţiu poate fi consemnată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate sau în prezenţa poliţistului de la postul de poliţie – pentru mediul rural.

Dacă solicitantul a avut carte de identitate va preda Cartea de alegător.

Dacă titularul nu a intrat în posesia acestui document sau l-a pierdut (Cartea de alegător), va menţiona acest fapt pe cerere.

6. Chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (7 lei) – se poate achita la casieria Primăriei Floresti sau pe platforma ghişeul.ro

În funcţie de statutul dvs. civil este nevoie să prezentaţi, după caz:

7. Certificatul de căsătorie în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor (original);

8. Hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă / Certificat de divorţ (original);

9. Certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor (original);

10. Cerficicatele de nastere ale copiilor cu varsta de pana la 14 ani, care isi schimba domiciliul impreuna cu solicitantul actului de identitate;-spre confruntare cu informatiile din baza de date. (original);

Minorul va fi însoţit de unul dintre părinţi sau de reprezentantul legal şi trebuie să prezinte, după caz:

11. Certificatul de căsătorie al părinţilor / Hotărârea de divorţ / Hotărârea de plasament familial (original).