Primul act de identitate dupa implinirea varstei de 18 ani

Primul act de identitate dupa implinirea varstei de 18 ani

ACTE NECESARE (Actele se prezintă în ORIGINAL – nu se acceptă copii legalizate):

1. Cererea pentru eliberarea actului de identitate;

Se obţine de la ghișeu sau se descarcă Anexa 1 şi se listează pe o singură foaie A4, faţă-verso; se completează de titular şi se va semna în faţa lucrătorului de la ghişeu.

2. Certificatul de naştere (original);

3. Documentul cu care solicitantul face dovada adresei de domiciliu – CLICK AICI (original);

Dacă solicitantul nu este titularul spaţiului de locuit, găzduitorul va prezenta actul de proprietate (original).

Dacă găzduitorul nu se poate prezenta la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor, declaraţia de primire în spaţiu poate fi consemnată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate sau în prezenţa poliţistului de la postul de poliţie – pentru mediul rural.

4. Chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (7 lei) – se poate achita la casieria Primăriei Floresti sau pe platforma ghişeul.ro

5. Declaraţia unuia dintre părinţi ori a unei terţe persoane (conform modelului care se obţine de la ghișeu sau se descarcă aici) din care să rezulte faptul că identitatea declarată în cererea de eliberare a actului de identitate, coroborată cu imaginea preluată ori cu fotografia ataşată cererii, aparţine solicitantului.