Primul act de identitate dupa implinirea varstei de 18 ani

Primul act de identitate dupa implinirea varstei de 18 ani

ACTE NECESARE (Actele se prezintă în ORIGINAL însoțite de copii xerox – nu se acceptă copii legalizate):

1. Cererea pentru eliberarea actului de identitate;

Se obţine de la ghișeu sau se descarcă Anexa 1 şi se listează pe o singură foaie A4, faţă-verso; se completează de titular şi se va semna în faţa lucrătorului de la ghişeu.

2. Certificatul de naştere (copie xerox şi original);

3. Documentul cu care solicitantul face dovada adresei de domiciliu – CLICK AICI (copie xerox şi original);

Dacă solicitantul nu este titularul spaţiului de locuit, găzduitorul va prezenta actul de proprietate (copie xerox şi original).

Dacă găzduitorul nu se poate prezenta la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor, declaraţia de primire în spaţiu poate fi consemnată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate sau în prezenţa poliţistului de la postul de poliţie – pentru mediul rural.

4. Chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (7 lei) – se poate achita la casieria Primăriei Floresti sau pe platforma ghişeul.ro

5. Declaraţia unuia dintre părinţi ori a unei terţe persoane (conform modelului care se obţine de la ghișeu sau se descarcă aici) din care să rezulte faptul că identitatea declarată în cererea de eliberare a actului de identitate, coroborată cu imaginea preluată ori cu fotografia ataşată cererii, aparţine solicitantului.