Primul act de identitate la implinirea varstei de 14 ani

Primul act de identitate la implinirea varstei de 14 ani

La împlinirea vârstei de 14 ani, minorul se prezintă la ghişeul Serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, însoţit de unul dintre părinţi sau, dupa caz, de reprezentantul său legal, de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenţă socială sau de persoana căreia i-a fost încredinţat în plasament, pentru a solicita eliberarea actului de identitate.

ACTE NECESARE (Actele se prezintă în ORIGINAL – nu se acceptă copii legalizate):

1.Cererea pentru eliberarea actului de identitate;

Se obţine de la ghișeu sau se descarcă Anexa 1 şi se listează pe o singură foaie A4, faţă-verso; se completează de catre minor şi se va semna în faţa lucrătorului de la ghişeu de către minor şi de către părinte sau de reprezentantul său legal.

2.Certificatul de naştere al minorului (original);

3.Actul de identitate al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului legal;

4.Certificatul de căsătorie al părinţilor / Hotărârea de divorţ / Hotărârea de plasament familial (original);

5.Documentul cu care părintele face dovada adresei de domiciliu CLICK AICI (original)

Caretea de identitate a parintelui face dovada domiciliului. Minorul trebuie sa detina acelasi domiciliu ca si cel inscris in cartea de identitate a parintelui cu care isi stabileste domiciliul.

6.Chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (7 lei) – se poate achita la casieria Primăriei Floresti sau pe platforma ghişeul.ro

IMPORTANT:

Domiciliul minorului este la părinţii săi sau la acela dintre părinţi la care el locuieşte statornic / la reprezentantul său legal / la persoana fizică ori juridică la care este încredinţat în plasament.

În situatia în care părinţii au domicilii diferite, cererea pentru eliberarea actului de identitate se semnează de părintele la care minorul are domiciliul, în condiţiile legii.

Pentru minorul care, deşi a fost încredinţat, prin hotarâre judecatorească, unuia dintre părinţi, locuieşte statornic la celălalt părinte, se solicită declaraţia de consimţământ a părintelui căruia i-a fost încredinţat, din care să rezulte că este de acord ca în actul de identitate al minorului să fie înscrisă adresa la care acesta locuieşte statornic.

Declaraţia poate fi dată la ghişeu, în prezenţa personalului serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, iar în situaţiile în care părintele nu se poate prezenta la ghişeu, declaraţia trebuie să fie autentificată la notarul public sau, după caz, la misiunea diplomatică a României din statul în care acesta se află.

Cetăţenii români aflaţi în străinatate pot depune cererea pentru eliberarea primului act de identitate împreună cu documentele prevazute de lege la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din statul respectiv.

Minorul care la implinirea varstei de 14 ani are instituita o masura de protectie speciala i se elibereaza act de identitate de catre S.P.C.L.E.P. in a carui raza de competenta teritoriala are domiciliul sau se afla serviciul de tip rezidential, la solicitarea scrisa a acestora.