Termen de eliberare acte de identitate

Termen de eliberare acte de identitate

Termenul de soluţionare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate este de până la 30 de zile, acesta putând fi prelungit cu cel mult 15 zile de către şeful serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor – conform art.15 alin.(5) din O.U.G. 97/2005, republicată.

Termenul efectiv de soluţionare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate în cadrul Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Floresti este de 30 zile lucratoare.

Termenul efectiv de soluţionare a cererilor pentru înscrierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței în cadrul Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Floresti este de 5 zile lucratoare.

În cazul în care un cetățean se află într-o situație deosebită ce poate justifica solicitarea eliberării actului de identitate într-un termen mai scurt de 10 zile lucrătoare (ex. motive medicale, deplasare urgentă în altă localitate sau în alt stat, susținerea unor concursuri de admitere sau examene, efectuarea unor operațiuni notariale/bancare/poștale, etc.), acesta se va adresa lucrătorului de la ghișeu și va prezenta documente în susținere sau se va adresa conducerii instituției (coordonatorului serviciului), care va analiza și va dispune, după caz, măsuri pentru soluționarea în timp util a cererii acestuia (extras din Îndrumarea nr. 22 din 17.12.2015 a Direcției pentru Evidenta Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date București).

ATENTIE! Nu este instituită TAXĂ DE URGENȚĂ!