Viza de resedinta

Viza de resedinta

ACTE NECESARE (Actele se prezintă în ORIGINAL – nu se acceptă copii legalizate):

1. Cererea pentru înscrierea în actul de identitate a menţiunii de stabilire a reşedinţei;

Se obţine de la ghișeu sau se descarcă Anexa 3 şi se listează pe o singură foaie, faţă-verso; se va completa de către solicitant şi se va semna în faţa lucrătorului de la ghişeu.

2. Actul de identitate (original);

3. Documentul cu care se face dovada adresei de reşedinţă – CLICK AICI (original);

După caz:

Certificatele de naştere ale copiilor sub 14 ani aflaţi în îngrijirea solicitantului şi care locuiesc împreună cu acesta (original).

IMPORTANT!

a). Dacă solicitaţi viza de resedinta într-o locuinţă aparţinând unei alte persoane fizice:

Dacă solicitantul nu este titularul spaţiului de locuit este necesară prezenţa găzduitorului care va prezenta actul de proprietate(original).

Dacă găzduitorul nu se poate prezenta la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor, declaraţia de primire în spaţiu poate fi consemnată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate sau în prezenţa poliţistului de la postul de poliţie – pentru mediul rural.

b). Dacă solicitaţi viza de resedinta într-un cămin studenţesc:

Cererea trebuie completată la rubrica destinată găzduitorului cu datele administratorului Căminului, care semnează şi aplică ştampila.

Se prezintă carnetul de student vizat pe anul în curs sau o adeverinţă de student.

c). Dacă solicitaţi viza de resedinta într-un cămin aparţinând unei unităţi economice:

Cererea trebuie completată la rubrica destinată găzduitorului cu datele administratorului Căminului, care semnează şi aplică ştampila.

Se prezintă adeverinţa de salariat, după caz.